Kontakt informacije


Župa sv. Petra apostola
Stepinčeva 1
21000 Split

tel. 021 540-600 

mob. 098 405 080 ( župnik don Radojko )


RAD ŽUPNOG UREDA


P O N E D J E L J A K 

U t o r a k

Srijeda

Č E T V R T A K

                                                                                                                                                              P E T A K

                                                                                                                                                                17.00 - 18.00

 

Župni ured ne radi blagdanima i državnim praznicima.

Za sve hitne potrebe može se nazvati svećenika ili doći u župu.


Župni vjeronaukZaručnički tečaj 

Svete mise nedjeljom u našoj župi su u  8.00, 9.00, 10.00, 12.00  19.00 sati.

Radnim danom svete mise u konkatedrali su u 7.00 i 19.00 sati.

Ispovijed svaki radni dan pola sata prije sv. mise. Nedjeljom za vrijeme svetih misa.

Krunica svaki dan prije večernje mise!

Klanjanje pred Presvetim u kapeli Gospe Ranjene

svaki dan od 7.30 - 18.00

Nedjeljom  od 13 sati do 18.00 sati. 

 

                                          

                                SVETA MISA U 12.00 POČINJE 

                                             15. 9.

                           
 

UPIS ŽUPNOG VJERONAUKA

ZA PRIMANJE SV. SAKRAMENATA

 

PRVOPRIČESNICI

Ponedjeljak 16. 09.  u 9 ili 16.15

Utorak 17. 09.  u 9 ili 16

 

PREDKRIZMANICI / I. SREDNJE/

 

Ponedjeljak 16. 09.  u 10 ili 15

Utorak 17. 09.  u 10 ili 15

 

KRIZMANICI / II. SREDNJE /

 

ČETVRTAK 19. 09.  u 9 ili 16

PETAK 20. 09.  u 9 ili 15