Kontakt informacije


Župa sv. Petra apostola
Stepinčeva 1
21000 Split

tel. 021 540-600 

mob. 0959047757  - don Edvard župnik


Župni vjeronaukZaručnički tečaj KORIZMA                                 

                      

                                                

                                  

               

 U OVIM DANIMA POKUŠAJ ZASTATI MALO DUBLJE NAD IZVJEŠTAJIMA O MUCI.
MOŽDA TI OVE OSOBE I OVAJ PRILOG OTVORI OSOBNI PUT PREMA MUCI
POKUŠAJ... 

ISUS  

PRAVEDNIK

Je si li ti kralj židovski?

Isus odgovori: „Ti kažeš“ ( Mt 27,11 )

 

Isus, koji umire, bez sumnje je žrtva. On je Božji Sin, Pojam Pravednika, Kralj židovski i pogana – kako ga prepoznaju Pilat i rimski vojnik. S Isusom, Sinom dobrog Boga, nadvladana je svaka misao podjele. Bog je Bog svih ljudi. Zato je Isus živio, zato je Isus umro, zato ga je Bog uskrisio. I na smrt ovog čovjeka ljudi su sa svojim postupcima sudjelovali.

Pročitati: Mt 26,1-27,66 ; Mk 14,1-15,47

Lk 22,1-23,56 ; Iv 18,1-19,42

Pitanje: Kako su se ljudi postavljali prema Isusu, koji dolaze u izvještaju Muke?

JEDAN/A OD UČENIKA/CA 

 NESIGURNI

„Budni budite“ ( Mk 13,37 )

 

Kad je Isus uhvaćen za učenike je to značilo propast i opasnost. Kod Posljednje večer još je sve funkcioniralo. Ali, u Getsemanskom vrtu zaspali su, dok je Isus u smrtnom strahu molio. Nakon presude svi su se razbježali i udalji svatko na svoju stranu. Imaš li strah od iste sudbine?

Pročitati: Mk 14, 32-42.50; 16,8

Pitanje: Gdje je pokazujem namjere bježanja?

 
 

VELIKI SVEĆENIK KAJFA

SUPARNIK

Kajfa pak ono svjetova Židove:“Bolje da jedan čovjek umre za narod.“  Iv 18,14

 

Kajfa je vršio službu Velikog svećenika od 18-37. P. Kr. I pripadao je uglednoj velikosvećeničkoj obitelji. Iako već duže veliki svećenici nisu imali političke važnosti nego je njihova djelatnost bila vezana za Hram, , on je ipak bio odlučni pregovornik u ime Židova- prije svega u odnosu na rimskog namjesnika. Kajfa se prilagodio i nije se želio suprotstavljati rimskoj vlasti. On je želio moguće: a to je sačuvati jedinstvo naroda, zadržati određenu samostalnost i sačuvati Hram. Cijena toga je bila da bude lojalan prema interesima Rimljana. Na ovoj razini tražio je sporazum s Pilatom.

Pročitati: Iv 18,13-14, Mt 26,3.57

Pitanje: Gdje prenosim teret koji me pritišće?

U čemu se bojim promjene i uznemirenosti?

JEDAN OD VELIKIH SVEĆENIKA I STARJEŠINA NARODA

OPTUŽITELJI

„ A kad objutri , svi su glavari svećenički i starješine narodne održali vjećanje protiv Isusa da ga pogube.“

 ( Mt 27,11 )

 

Veliki svećenici i starješine narodne pripadali su hramskoj aristokraciji. Smatrali su Isusovu kritiku hrama kao opasnost za svoju moć i njihovu budućnost. Oni su stoga imali veleki interes da Isusa u tom onemoguće.

Oni su svojim optužbama ostavrili proces protiv Isusa i njegovo navještanje kraljevstva preveli u politički mesijanski zahtjev. Tako su mogli pred namjesnikom Pilatom proces povesti protiv pobune.

Pročitati: Mt 26,3 ; Mt 27, 1 ; Mt 27, 12. 41-43

Pitanje: U kom pravcu se ja kreće kad su u pitanju moji interesi  i kojim se sredstvima služim za obraniti ih?

 
 

JEDAN OD DVOJICE 

SVJEDOCI OPTUŽBE

„Ali ne nađoše premda pristupiše mnogi lažni svjedoci“ ( Mt 26,60 )

 

Za Veliko vijeće smrt Isusova je zaključena stvar, morali su za proces izvesti svjedoke optužbe, da presude Isusu. Evanđelist ih opisuje kao lažne svjedoke., jer njihov stav i namjera je, s Isusovim riječima njemu naškoditi. Ipak njihov izričaj o rušenju i građenju Hrama nije daleko od Isusovih riječi. Jer gradnja Hrama označuje Isusovo uskrsnuće i gradnju novozavjetne zajednice.

Pročitati: Mt 26,60-61

Pitanje: Gdje i s čime  se služim za postići lažne ciljeve? Kada je bolje šutjeti, da drugoga zaštitim?

ŽENA S MIRISNIM ULJEM

RASTROŠNICA

„Gdje god se bude propovijedalo ovo evanđelje , po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini“ ( Mt 26,13 )

 

S nešto razlika Evanđelja nam pripovijedaju o jednoj ženi koja je pomazala Isusa s dragocjenom pomašću. Premda se i vrijeme i ime razlikuju, velikodušnost i radost rastrošne žene su u svima jednaki. U Matejevu evanđelju je označena, koja je nagovijestila Isusovu smrt : učinila je to za njegov pokop. Njezin znak osvjetljava: Bog, koji je bogat i velikodušan tako postupa prema ljudima, te želi da i ljudi na takav način budu rastoršni i velikodušni.

Pročitati: Mt 26,6-13; Mk 14.3-9; Lk 7, 36-50

Izvan Muke Iv 12, 1-8

Pitanje:Jesam li proračunat ili radije rastrošan?

JUDA

IZGUBLJENI

„Jedan će me od vas izdati, koji sa mnom blaguje“ ( Mk 14,8 )

 

U grčkom tekstu Juda nije koji „izdaje“ Isusa, nego onaj koji  ga „predaje“. Isto kao što je o Bogu rečeno: On predaje Sina svoga. I od samog Isusa: On se sam predaje. Uvijek stoji ista riječ ( paradidomai ) predati. Tako i Juda čini ono, što se po biblijskom svjedočanstvu treba dogoditi.

U Mk evanđelju se naglašava: Onaj, koji Isusa predaje Velikim svećenicima, je jedan od nas. Svaki može biti. Kod Mt i Lk slika o Judi je još mračnija, kod Ivana pohlepni đavlov sluga.

Što je motiv Judin? Pohlepa za novcem? Razočaranje? Je li se nadao političkim namjerama Isusa? Ili se već na njegovu poruku zatvorio? Tekstovi daju različite odgovore. Jednako tako o smrti: je li samoubojstvo ( Mt 27,5) ili nesretan pad ( Dj 1,18 )  

Pročitati: Mk 14, 10-11.17-21; Mt 26,14-16.20-25; Iv 13, 2.21-30

Pitanje: Koje su tamne strane mog odnosa s isusom? Gdje se protivim njegovoj poruci?

PETAR

ZATAJIO ISUSA

„Bude li trebalo umrijeti s tobom – ne neću te zatajiti “ ( Mk 14, 31 )

 

Za vrijeme dok se Isus u dvoru Pilatovu priznaje Mesijom, niječe Petar na pitanje jedne sluškinje svoju pripadnost Isusu iz Nazareta. Tako se javno odriče Isusa, izdaje svog prijatelja i svoje vlastito uvjerenje.

Petar, čije ime znači „Stijena“ , pokazuje: Nitko pred nesigurnošću vjere nije siguran – usprkos svih snaga. To je bila utjeha i prvim kršćanskim zajednicama, koje su bile progonjene. Ipak ukazuje se Uskrsli kasnije Petru ( Lk 24,34) i omogućuje jedan novi odnos. Petar je imao vodeću ulogu u zajednici učenika. Bog čuva i onog tko zataji.

Pročitati: Mk 14,26-31.66-72, Mt 26,30-35; Lk 22,54-62

Pitanje: Izdržim li u svojem uvjerenju u teškim trenucima?

NAMJESNIK PILAT

SUDAC

„Nevin sam od krvi ove“ ( Mt 27,24 )

Poncije Pilat je bio rimski namjesnik Provincije Judeje 0d 26.- 36. P. Kr. On je bio odgovoran za ispitivanje Isusova procesa. On pita Isusa zašto ga optužuju. Pilat uviđa da je aristokracija Hrama ljubomorna na Isusa i krivo ga optužuju. Ali on se priklanja vrevi mase, koja traži Isusovu smrt. S običajem da se otpusti jedan od zatvorenika, on nudi priliku da Isusa oslobodi. Ali, masa i dalje traži Isusovu smrt. Pilat ima moć, ali u tom trenutku pod pritiskom mase. Za njega slučaj Isusa nije toliko važan da ulazi u sukob s Židovima.

Pročitati: Mt 27,11- 26

Pitanje: Gdje slijedim mišljenje mase, da ne riskiram sukob? Gdje se povlačim radi mira? Gdje ne pokazujem svoju odgovornost?

PILATOVA ŽENA

ISTINOLJUBIVA

„Danas sam mnogo pretrpjela u snu zbog njega“ ( Mt 27,19 )

 U Bibliji Bog prorocima govori u snu. Neobično je da Bog u snu govoru nekomu tko nije pripadnik Izraelskog naroda. U Bibliji ostaje bezimena. Tek iz kasniji spisa zanmo da se zvala Prokula i u grčkoj crkvi se slavi kao svetica. Možda se i sama čudila što se u snu javlja da se miješa u posao svog muža. Ali, u kratkoj rečenici, koju izgovara, istina pokazuje put. Ona označuje Isusa „Pravednik“, i ne htijući izgovara, tko je u stvari Isus: ne zločinac, nego Božji poslanik. U Muci je Pilatova žena na strani onih, koji i prije učenika spoznaju istinu i izriču je. Kako bi prošao događaj da je Pilat svoju ženu čuo i njezino razmišljanje ozbiljno prihvatio?

Pročitati: Mt 27,19

Pitanje: Gdje osjećam svoj nutarnji glas? Gdje sebi želim snagu da ovaj glas mogu slijediti?

BARABA

POMILOVANI

„Tada upravo bijaše u njih poznati uznik zvani Baraba“ ( Mt 27,16 )

Baraba je bio jedan kriminalac- označen kao ozloglašeni zločinac. On se spasio zahvaljujući Isusovu procesu. Prema običaju o blagdanu Pashe godišnje je pomilovao nekog u tamnici. Iako je bio osuđen na smrt bio je oslobođen. Jedne misli se možda nikada nije mogao osloboditi: je li Isus za njega umro?

Pročitati: Mt 27,15-26, Iv 18,38-40

Pitanje: Kako živim u slobodi? Komu to zahvaljujem?

ŠIMUN CIRENAC

NOSITELJ KRIŽA

„Izlazeći nađu nekoga čovjeka Cirenca, imenom Šimuna, i prisile ga da mu ponese križ“ ( Mt 27,32 )

Šimun je jedan jedonostavni radnik na polju. Njegovo ime kazuje da je rođen u sjevernoj Africi. Imao je dva sina, i vraćao se s polja svojoj obitelji, kad je upao u povorku . Budući da je zbog krvarenja Isus izgubio snagu, prisilili su Šimuna da ponese drvo križa. On utjelovljuje Isusove riječi. Uzmi svoj križ i slijedi me“, kao jedan jedinstveni i doslovno. Iz slučajnog susreta on dolazi tako blizu do Isusa. Strah od vojnika zaustavlja njegovu pobunu i on prihvaća nositi križ protiv svoje volje.

Pročitati: Mt 27,32, Mk 15,21; lk 23,26

Pitanje: Gdje mi je križ nametnut? Što mi pomaže nositi neželjeni križ?

JEDAN OD VOJNIKA

JEDNOSTAVNA SVJETINA

„prigibajući pred njim koljena , izrugivahu ga“ ( Mt 27,29 )

Rimski vojnici nakon presude su trebali Isusa odvesti na razapinjanje. Prije toga koriste priliku da do kraja ponize žrtvu i izrugaju ga. Isusa oblače kao kralja, stavljaju mu trnovu krunu i štap u ruku. I svi su ga ismijavali.

Pročitati: Mt 27,27-31, Mk 15,16-20; Iv 19,2-3

Pitanje: Gdje poduzimam da nasilje zaustavim?

 Gdje tražim suosjećanje?

RIMSKI SATNIK

ČUVAR REDA

„silno se prestrašiše i rekoše: uistinu, Sin Božji bijaše ovaj““ ( Mt 27,54 )

On je već vidio tolika smaknuća i za njihovo provođenje je bio odgovoran. Poznaje dobro nasilje. Ipak, ovaj put je drukčije. Zemlja se potresla i on uviđa pravu bit ovog čovjeka, kojeg je nadgledao. Premda je poganin, on izriče ispovijest vjere. Ne zanmo kako je njegov život dalje tekao poslije ovog potresnog događaja. Može li on više ubijati?

Pročitati: Mt 27,54; Mk 15,39

Pitanje: Gdje sam ja bio osobito potresen?

Tko mi je otvorio oči?

JOSIP IZ ARIMATEJE

SKRIVENI UČENIK

„Dođe Josip itz Arimateje, ugledan vijećnik , koji također isčekivaše Kraljevstvo Božje“ ( Mk 15,43)

On je pripadao uglednim osobama u Jeruzalemu. To objašnjava, zašto ga je rimski namjesnik primio, kad je Josip zatražio Isusovo tijelo. Činjenica, da je mogao pokopati u kameni grob, znak je da je bio bogat čovjek. Josip se u skrovitosti priznavao Isusovim, jer mu njegov status nije dozvoljvao više. Ipak Isusova smrt ga čini jakim i on se odvažuje istupiti javno. Isusova čast mu je važnija nego njegovo zvanje. Dok je pripremao grob za Isusa nije ni slutio, da je to mjesto Isusova uskrsnuća.

Pročitati: Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Lk 23, 50-56; Iv 19,38-42

Pitanje: kad napuštam svoje čekanje?

Koji događaji me čine jakim?